Tuesday, January 26, 2010

Friday, January 22, 2010

Tuesday, January 19, 2010

Μοναξιά 2010

Πεντέλη 2010
Φωτος από τον
Δημήτρη Μπεθάνη
Γενάρης 2010

Monday, January 18, 2010

Αμοργός 2010

Αμοργός
Η μοναξιά σε όλη της την μεγαλοπρέπεια

μοναξιά και ομορφιά
Αμοργός

Αμοργός Χώρα


Φωτος από τον
Δημήτρη Μπεθάνη